Prehľad o organizácii
ECS system s.r.o.
Malá 2078/9, 929 01 Dunajská Streda
48196576
2120081370
SK2120081370
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45611/T
7,32 tis. €
136,1 %
2023/2022
208 tis. €
187,2 %
2023/2022
0,19
6,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ECS system s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby ECS system s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,76
0,36
0,03
2,33

Zisk pred zdanením ECS system s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ECS system s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ECS system s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECS system s.r.o.


Konateľ ECS system s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECS system s.r.o.


Predmet činnosti ECS system s.r.o.


Kataster ECS system s.r.o.


Skrátené výkazy ECS system s.r.o.