Prehľad o organizácii
Motel na vrchu BABA s. r. o.
Baba 2800/3, 902 01 Pezinok
48196657
2120106032
SK2120106032
3-4 zamestnanci
17.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105279/B
-7,97 tis. €
-171,1 %
2022/2021
129 tis. €
39,8 %
2022/2021
-0,1
-262,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Motel na vrchu BABA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Motel na vrchu BABA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
-2,54
-0,16
n/a
0,06

Zisk pred zdanením Motel na vrchu BABA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Motel na vrchu BABA s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Motel na vrchu BABA s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Motel na vrchu BABA s. r. o.


Konateľ Motel na vrchu BABA s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Motel na vrchu BABA s. r. o.


Predmet činnosti Motel na vrchu BABA s. r. o.


Kataster Motel na vrchu BABA s. r. o.


Skrátené výkazy Motel na vrchu BABA s. r. o.