Prehľad o organizácii
FLUID - FLEX s.r.o.
Nová 265, 951 75 Beladice
48196711
2120082547
SK2120082547
5-9 zamestnancov
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39013/N
58,2 tis. €
1 045,1 %
2023/2022
1,11 mil. €
14,9 %
2023/2022
0,17
797,8 %
2023/2022
115 tis. €
N/A

Zisk FLUID - FLEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FLUID - FLEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
15,81
0,23
0,14
2,82

Zisk pred zdanením FLUID - FLEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FLUID - FLEX s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FLUID - FLEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FLUID - FLEX s.r.o.


Konateľ FLUID - FLEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FLUID - FLEX s.r.o.


Predmet činnosti FLUID - FLEX s.r.o.


Kataster FLUID - FLEX s.r.o.


Skrátené výkazy FLUID - FLEX s.r.o.