Prehľad o organizácii
edoma five s.r.o.
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
48196797
2120100972
Nemá
nezistený
15.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36130/T
6,68 tis. €
-36,3 %
2022/2021
40,3 tis. €
-1,3 %
2022/2021
0,19
-9,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk edoma five s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Tržby edoma five s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
6,59
0,93
0,03
14,55

Zisk pred zdanením edoma five s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

EBITDA edoma five s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod edoma five s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie edoma five s.r.o.


Konateľ edoma five s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. edoma five s.r.o.


Predmet činnosti edoma five s.r.o.


Kataster edoma five s.r.o.


Skrátené výkazy edoma five s.r.o.