Prehľad o organizácii
ELANOSA k.s. v likvidácii
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
48196991
2120108782
Nemá
nezistený
09.06.2015
28.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ELANOSA k.s. v likvidácii


2015
2016
2017
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby ELANOSA k.s. v likvidácii


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ELANOSA k.s. v likvidácii


2015
2016
2017
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA ELANOSA k.s. v likvidácii


2015
2016
2017
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ELANOSA k.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELANOSA k.s. v likvidácii


Likvidátor ELANOSA k.s. v likvidácii


Komplementár ELANOSA k.s. v likvidácii


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba ELANOSA k.s. v likvidácii


Komanditista ELANOSA k.s. v likvidácii


Komplementár ELANOSA k.s. v likvidácii


Predmet činnosti ELANOSA k.s. v likvidácii


Kataster ELANOSA k.s. v likvidácii


Skrátené výkazy ELANOSA k.s. v likvidácii