Prehľad o organizácii
Ligoš s.r.o.
Š. Fidlika 22, 071 01 Michalovce
48197041
2120086683
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37502/V
N/A
N/A
N/A
4,67 tis. €
N/A

Zisk Ligoš s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby Ligoš s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Ligoš s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Ligoš s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Ligoš s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ligoš s.r.o.


Konateľ Ligoš s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ligoš s.r.o.


Predmet činnosti Ligoš s.r.o.


Kataster Ligoš s.r.o.


Skrátené výkazy Ligoš s.r.o.