Prehľad o organizácii
edoma four s.r.o.
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
48197131
2120100763
Nemá
nezistený
09.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36108/T
7,04 tis. €
-26,4 %
2022/2021
42,4 tis. €
12,5 %
2022/2021
0,15
-7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk edoma four s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby edoma four s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
transparex.sk
8,84
0,92
0,04
12,6

Zisk pred zdanením edoma four s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA edoma four s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod edoma four s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie edoma four s.r.o.


Konateľ edoma four s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. edoma four s.r.o.


Predmet činnosti edoma four s.r.o.


Kataster edoma four s.r.o.


Skrátené výkazy edoma four s.r.o.