Prehľad o organizácii
LIASIM, s.r.o.
A. Dubčeka 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom
48197149
2120083482
Nemá
1 zamestnanec
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28656/S
299 €
-91,7 %
2022/2021
35,6 tis. €
56,7 %
2022/2021
0,02
-85,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LIASIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby LIASIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,28
0,52
0,02
2,1

Zisk pred zdanením LIASIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA LIASIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LIASIM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIASIM, s.r.o.


Konateľ LIASIM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIASIM, s.r.o.


Predmet činnosti LIASIM, s.r.o.


Kataster LIASIM, s.r.o.


Skrátené výkazy LIASIM, s.r.o.