Prehľad o organizácii
funworks s.r.o.
Obchodná 8, 955 01 Topoľčany
48197246
2120090335
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39453/N
-96,7 tis. €
-463,7 %
2016/2015
208 tis. €
2 503,6 %
2016/2015
-0,56
-97,8 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk funworks s.r.o.


2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby funworks s.r.o.


2015
2016
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,63
0,01
1,41

Zisk pred zdanením funworks s.r.o.


2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA funworks s.r.o.


2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod funworks s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie funworks s.r.o.


Konateľ funworks s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. funworks s.r.o.


Prokurista funworks s.r.o.


Predmet činnosti funworks s.r.o.


Kataster funworks s.r.o.


Skrátené výkazy funworks s.r.o.