Prehľad o organizácii
Apotheke02 s.r.o.
Račianska 153, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača
48197262
2120108804
Nemá
nezistený
02.07.2015
16.05.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,08 tis. €
97,6 %
2019/2018
N/A
-1,92
-263,3 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Apotheke02 s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Apotheke02 s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-11,01
n/a
0,02

Zisk pred zdanením Apotheke02 s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Apotheke02 s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Apotheke02 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Apotheke02 s.r.o.


Konateľ Apotheke02 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Apotheke02 s.r.o.


Predmet činnosti Apotheke02 s.r.o.


Kataster Apotheke02 s.r.o.


Skrátené výkazy Apotheke02 s.r.o.