Prehľad o organizácii
Behive, s.r.o.
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
48197378
2120091314
SK2120091314
1 zamestnanec
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37579/V
11 tis. €
26 088,1 %
2023/2022
125 tis. €
94,5 %
2023/2022
0,2
18 554,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Behive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Behive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
8,96
0,81
0,17
5,3

Zisk pred zdanením Behive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Behive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Behive, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Behive, s.r.o.


Konateľ Behive, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Behive, s.r.o.


Predmet činnosti Behive, s.r.o.


Kataster Behive, s.r.o.


Skrátené výkazy Behive, s.r.o.