Prehľad o organizácii
Gourstar s.r.o.
Michalovská 35, 040 11 Košice - mestská časť Západ
48197408
2120084043
SK2120084043
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37509/V
39,9 tis. €
5,6 %
2022/2021
48,8 tis. €
1,3 %
2022/2021
0,5
-44,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Gourstar s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Gourstar s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
15,89
0,99
n/a
77,09

Zisk pred zdanením Gourstar s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Gourstar s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Gourstar s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gourstar s.r.o.


Konateľ Gourstar s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Gourstar s.r.o.


Predmet činnosti Gourstar s.r.o.


Kataster Gourstar s.r.o.


Skrátené výkazy Gourstar s.r.o.