Prehľad o organizácii
Spojmix plus s.r.o.
Košická 344, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
48197556
2120085682
SK2120085682
10-19 zamestnancov
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37526/V
97,7 tis. €
74,5 %
2023/2022
1,01 mil. €
19,2 %
2023/2022
0,18
50,3 %
2023/2022
320 tis. €
-26,1 %
2022/2021
N/A

Zisk Spojmix plus s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Spojmix plus s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
18,24
0,17
0,04
0,42

Zisk pred zdanením Spojmix plus s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Spojmix plus s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Spojmix plus s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojmix plus s.r.o.


Konateľ Spojmix plus s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Spojmix plus s.r.o.


Predmet činnosti Spojmix plus s.r.o.


Kataster Spojmix plus s.r.o.


Skrátené výkazy Spojmix plus s.r.o.