Prehľad o organizácii
Original One s.r.o.
072 44 Blatná Polianka
48197611
2120083471
SK2120083471
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37481/V
1,16 tis. €
1,6 %
2022/2021
26,3 tis. €
147,4 %
2022/2021
0,09
-8,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Original One s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Original One s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,92
0,75
0,06
3,93

Zisk pred zdanením Original One s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Original One s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Original One s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Original One s.r.o.


Konateľ Original One s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Original One s.r.o.


Predmet činnosti Original One s.r.o.


Kataster Original One s.r.o.


Skrátené výkazy Original One s.r.o.