Prehľad o organizácii
Profilis, s.r.o.
Na Jamách 245/8, 972 46 Čereňany
48197629
2120092139
SK2120092139
3-4 zamestnanci
02.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31812/R
2,05 tis. €
115,2 %
2022/2021
54,4 tis. €
11,4 %
2022/2021
0,03
113,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Profilis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Profilis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
8,45
0,55
0,21
0,94

Zisk pred zdanením Profilis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Profilis, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Profilis, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Profilis, s.r.o.


Konateľ Profilis, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Profilis, s.r.o.


Predmet činnosti Profilis, s.r.o.


Kataster Profilis, s.r.o.


Skrátené výkazy Profilis, s.r.o.