Prehľad o organizácii
CALIFEX s. r. o.
Južná 6599/20, 911 08 Trenčín
48197637
2120087783
Nemá
nezistený
16.06.2015
01.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
1,5 tis. €
1 631,6 %
2016/2015
321 tis. €
0,08
486 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk CALIFEX s. r. o.


2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby CALIFEX s. r. o.


2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,28
0,32
0,05
1,48

Zisk pred zdanením CALIFEX s. r. o.


2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA CALIFEX s. r. o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CALIFEX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CALIFEX s. r. o.


Konateľ CALIFEX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CALIFEX s. r. o.


Predmet činnosti CALIFEX s. r. o.


Kataster CALIFEX s. r. o.


Skrátené výkazy CALIFEX s. r. o.