Prehľad o organizácii
Rozsoma s.r.o.
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48197661
2120084967
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104618/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Rozsoma s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rozsoma s.r.o.


Konateľ Rozsoma s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rozsoma s.r.o.


Predmet činnosti Rozsoma s.r.o.


Kataster Rozsoma s.r.o.


Skrátené výkazy Rozsoma s.r.o.