Prehľad o organizácii
LOVATION s. r. o.
Kremnická 24, 851 01 Bratislava-Petržalka
48197696
2120085803
SK2120085803
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104649/B
-1,91 tis. €
-297,9 %
2017/2016
N/A
-0,54
-504,5 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk LOVATION s. r. o.


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby LOVATION s. r. o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,62
0,87
n/a
n/a

Zisk pred zdanením LOVATION s. r. o.


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA LOVATION s. r. o.


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LOVATION s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LOVATION s. r. o.


Konateľ LOVATION s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LOVATION s. r. o.


Predmet činnosti LOVATION s. r. o.


Kataster LOVATION s. r. o.


Skrátené výkazy LOVATION s. r. o.