Prehľad o organizácii
Medigroup SK s. r. o.
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48197700
2120086441
SK2120086441
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104655/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Medigroup SK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Medigroup SK s. r. o.


Konateľ Medigroup SK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Medigroup SK s. r. o.


Predmet činnosti Medigroup SK s. r. o.


Kataster Medigroup SK s. r. o.


Skrátené výkazy Medigroup SK s. r. o.