Prehľad o organizácii
GRAFPRINT s.r.o.
Ružová 1359/47, 960 01 Zvolen
48197734
2120082855
SK2120082855
2 zamestnanci
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28216/S
-2,19 tis. €
62,9 %
2022/2021
117 tis. €
42,3 %
2022/2021
-0,05
51,6 %
2022/2021
1,38 tis. €
N/A

Zisk GRAFPRINT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby GRAFPRINT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
-1,66
-0,2
0,04
0,95

Zisk pred zdanením GRAFPRINT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GRAFPRINT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GRAFPRINT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRAFPRINT s.r.o.


Konateľ GRAFPRINT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRAFPRINT s.r.o.


Predmet činnosti GRAFPRINT s.r.o.


Kataster GRAFPRINT s.r.o.


Skrátené výkazy GRAFPRINT s.r.o.