Prehľad o organizácii
MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii
Pluhová 78, 831 03 Bratislava-Nové mesto
48197742
2120126096
Nemá
1 zamestnanec
26.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105912/B
-5,26 tis. €
-257,7 %
2018/2017
9,37 tis. €
-76,7 %
2018/2017
-0,36
-953,2 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,35
-0,12
0,09
0,89

Zisk pred zdanením MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


Konateľ MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


Likvidátor MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


Predmet činnosti MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


Kataster MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy MADdiamond Slovensko s. r. o. v likvidácii