Prehľad o organizácii
SK VÍNO s.r.o.
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
48197769
2120105834
Nemá
nezistený
14.07.2015
06.04.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-409 €
N/A
-0,09
N/A
N/A

Zisk SK VÍNO s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby SK VÍNO s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,92
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SK VÍNO s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

EBITDA SK VÍNO s.r.o.


2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SK VÍNO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SK VÍNO s.r.o.


Konateľ SK VÍNO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SK VÍNO s.r.o.


Predmet činnosti SK VÍNO s.r.o.


Kataster SK VÍNO s.r.o.


Skrátené výkazy SK VÍNO s.r.o.