Prehľad o organizácii
Regenstav s.r.o.
925 32 Veľká Mača
48197777
2120087431
SK2120087431
1 zamestnanec
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36037/T
-34,6 tis. €
24,3 %
2023/2022
24,3 tis. €
10,9 %
2023/2022
-1,22
0,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Regenstav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Regenstav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-26,2
-4,62
0,3
0,08

Zisk pred zdanením Regenstav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Regenstav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Regenstav s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Regenstav s.r.o.


Konateľ Regenstav s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Regenstav s.r.o.


Predmet činnosti Regenstav s.r.o.


Kataster Regenstav s.r.o.


Skrátené výkazy Regenstav s.r.o.