Prehľad o organizácii
TAX-IN s.r.o.
Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa
48197785
2120086067
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31612/P
4,5 tis. €
-34,7 %
2022/2021
37,6 tis. €
-7,6 %
2022/2021
0,68
-6,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TAX-IN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TAX-IN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-2,79
-2,11
0,11
27,35

Zisk pred zdanením TAX-IN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TAX-IN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TAX-IN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAX-IN s.r.o.


Konateľ TAX-IN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAX-IN s.r.o.


Predmet činnosti TAX-IN s.r.o.


Kataster TAX-IN s.r.o.


Skrátené výkazy TAX-IN s.r.o.