Prehľad o organizácii
RawCakes s.r.o.
Sládkovičova 646/24, 017 01 Považská Bystrica
48197831
2120096682
SK2120096682
1 zamestnanec
15.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31808/R
-4,73 tis. €
-1 998,4 %
2023/2022
38,3 tis. €
-7,1 %
2023/2022
-0,14
-1 312,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk RawCakes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby RawCakes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-14,09
-2,09
0,06
0,09

Zisk pred zdanením RawCakes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA RawCakes s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RawCakes s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RawCakes s.r.o.


Konateľ RawCakes s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RawCakes s.r.o.


Predmet činnosti RawCakes s.r.o.


Kataster RawCakes s.r.o.


Skrátené výkazy RawCakes s.r.o.