Prehľad o organizácii
PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.
Budovateľská 13, 064 01 Stará Ľubovňa
48197866
2120092293
Nemá
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31622/P
29,6 tis. €
2,4 %
2022/2021
57,6 tis. €
15,8 %
2022/2021
0,71
266,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Tržby PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
7,01
0,85
0,14
6,52

Zisk pred zdanením PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


Konateľ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


Predmet činnosti PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


Kataster PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.


Skrátené výkazy PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM STARÁ ĽUBOVŇA s.r.o.