Prehľad o organizácii
Prestige Style s.r.o.
Gazdovská ul. 36/5, 945 01 Komárno
48197874
2120086936
SK2120086936
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39052/N
-368 €
10,5 %
2023/2022
N/A
-0,02
10,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Prestige Style s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Prestige Style s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
4,44
0,95
n/a
22,12

Zisk pred zdanením Prestige Style s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Prestige Style s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Prestige Style s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Prestige Style s.r.o.


Konateľ Prestige Style s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Prestige Style s.r.o.


Predmet činnosti Prestige Style s.r.o.


Kataster Prestige Style s.r.o.


Skrátené výkazy Prestige Style s.r.o.