Prehľad o organizácii
UMA & production s.r.o.
Malženice 482, 919 29 Malženice
48197882
2120093437
SK2120093437
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38730/T
1,38 tis. €
-20 %
2022/2021
25,2 tis. €
77,8 %
2022/2021
0,06
-31,3 %
2022/2021
4,44 tis. €
N/A

Zisk UMA & production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby UMA & production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
3,95
0,9
0,34
5,38

Zisk pred zdanením UMA & production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA UMA & production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod UMA & production s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UMA & production s.r.o.


Konateľ UMA & production s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UMA & production s.r.o.


Predmet činnosti UMA & production s.r.o.


Kataster UMA & production s.r.o.


Skrátené výkazy UMA & production s.r.o.