Prehľad o organizácii
BENU SK 8, s. r. o.
Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača
48197947
2120094548
SK7020000350
5-9 zamestnancov
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105075/B
-7,46 tis. €
74,3 %
2023/2022
1,29 mil. €
20,5 %
2023/2022
-0,03
74,4 %
2023/2022
3,17 tis. €
71,4 %
2021/2020
N/A

Zisk BENU SK 8, s. r. o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby BENU SK 8, s. r. o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
11,59
0,15
0,03
1

Zisk pred zdanením BENU SK 8, s. r. o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA BENU SK 8, s. r. o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BENU SK 8, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BENU SK 8, s. r. o.


Konateľ BENU SK 8, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BENU SK 8, s. r. o.


Prokurista BENU SK 8, s. r. o.


Predmet činnosti BENU SK 8, s. r. o.


Kataster BENU SK 8, s. r. o.


Skrátené výkazy BENU SK 8, s. r. o.