Prehľad o organizácii
L - CONTIS s.r.o.
Jozefa Mistríka 14012/8, 974 01 Banská Bystrica
48197971
2120090995
Nemá
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28250/S
-94 €
97,3 %
2023/2022
675 €
-92,7 %
2023/2022
-0,06
97 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk L - CONTIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby L - CONTIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,33
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením L - CONTIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA L - CONTIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod L - CONTIS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie L - CONTIS s.r.o.


Konateľ L - CONTIS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. L - CONTIS s.r.o.


Predmet činnosti L - CONTIS s.r.o.


Kataster L - CONTIS s.r.o.


Skrátené výkazy L - CONTIS s.r.o.