Prehľad o organizácii
TRADE & FLOURISH, s.r.o.
Banská Belá 148, 966 15 Banská Štiavnica
48198048
2120102435
Nemá
nezistený
25.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28393/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TRADE & FLOURISH, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby TRADE & FLOURISH, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,46
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TRADE & FLOURISH, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA TRADE & FLOURISH, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TRADE & FLOURISH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRADE & FLOURISH, s.r.o.


Konateľ TRADE & FLOURISH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TRADE & FLOURISH, s.r.o.


Predmet činnosti TRADE & FLOURISH, s.r.o.


Kataster TRADE & FLOURISH, s.r.o.


Skrátené výkazy TRADE & FLOURISH, s.r.o.