Prehľad o organizácii
ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.
Liptovská 2112/3, 034 01 Ružomberok
48198200
2120088806
SK2120088806
1 zamestnanec
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63974/L
-1,43 tis. €
-199,1 %
2022/2021
8,57 tis. €
-75,2 %
2022/2021
-0,09
-210,4 %
2022/2021
5,6 tis. €
-10,8 %
2021/2020
N/A

Zisk ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,58
0,85
0,13
6,77

Zisk pred zdanením ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


Konateľ ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


Predmet činnosti ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


Kataster ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.


Skrátené výkazy ŠRÁMEK & SYN, s. r. o.