Prehľad o organizácii
Boldburg s.r.o.
Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh
48198251
2120092106
SK2120092106
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37503/V
-46 €
87,6 %
2022/2021
N/A
-0
87,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Boldburg s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Boldburg s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
14,68
0,99
n/a
0,85

Zisk pred zdanením Boldburg s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Boldburg s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Boldburg s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Boldburg s.r.o.


Konateľ Boldburg s.r.o.


Člen dozorného orgánu Boldburg s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Boldburg s.r.o.


Predmet činnosti Boldburg s.r.o.


Kataster Boldburg s.r.o.


Skrátené výkazy Boldburg s.r.o.