Prehľad o organizácii
ZORTRIANS s. r. o.
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48198323
2120099003
SK2120099003
nezistený
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105026/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ZORTRIANS s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZORTRIANS s. r. o.


Konateľ ZORTRIANS s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZORTRIANS s. r. o.


Predmet činnosti ZORTRIANS s. r. o.


Kataster ZORTRIANS s. r. o.


Skrátené výkazy ZORTRIANS s. r. o.