Prehľad o organizácii
UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.
Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky
48198358
2120103689
SK2120103689
1 zamestnanec
23.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39205/N
-2,83 tis. €
7,4 %
2022/2021
44,7 tis. €
23,9 %
2022/2021
-0,08
-2,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
1,34
0,2
n/a
0,65

Zisk pred zdanením UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


Konateľ UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


Predmet činnosti UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


Kataster UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.


Skrátené výkazy UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o.