Prehľad o organizácii
STAVLANDER s.r.o. v likvidácii
Buzinská 581, 040 15 Košice - mestská časť Šaca
48198412
2120130397
Nemá
nezistený
17.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37880/V
-2,99 tis. €
-129,1 %
2018/2017
296 tis. €
11,1 %
2018/2017
-0,01
-107,5 %
2018/2017
137 tis. €
N/A

Zisk STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,02
1,35
1,06

Zisk pred zdanením STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


Konateľ STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


Likvidátor STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


Kataster STAVLANDER s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy STAVLANDER s.r.o. v likvidácii