Prehľad o organizácii
EDINTRANS s.r.o.
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48198439
2120098871
SK2120098871
nezistený
08.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105099/B
-12 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk EDINTRANS s.r.o.


2015
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
transparex.sk

Tržby EDINTRANS s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1
0,99
n/a
100,76

Zisk pred zdanením EDINTRANS s.r.o.


2015
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
transparex.sk

EBITDA EDINTRANS s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EDINTRANS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EDINTRANS s.r.o.


Konateľ EDINTRANS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EDINTRANS s.r.o.


Predmet činnosti EDINTRANS s.r.o.


Kataster EDINTRANS s.r.o.


Skrátené výkazy EDINTRANS s.r.o.