Prehľad o organizácii
Delta3Europe s. r. o.
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
48198447
2120101621
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104674/B
2,2 tis. €
273,9 %
2016/2015
4,12 tis. €
0,37
210,2 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Delta3Europe s. r. o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Delta3Europe s. r. o.


2015
2016
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
1,19
0,99
n/a
99,88

Zisk pred zdanením Delta3Europe s. r. o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Delta3Europe s. r. o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Delta3Europe s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Delta3Europe s. r. o.


Konateľ Delta3Europe s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Delta3Europe s. r. o.


Predmet činnosti Delta3Europe s. r. o.


Kataster Delta3Europe s. r. o.


Skrátené výkazy Delta3Europe s. r. o.