Prehľad o organizácii
GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.
Šoltésovej 3474/11, 058 01 Poprad
48198463
2120084120
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31611/P
2,9 tis. €
-46,9 %
2016/2015
4,5 tis. €
-38,5 %
2016/2015
0,17
-63,3 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


2015
2016
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


2015
2016
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
n/a
0,91
n/a
11,67

Zisk pred zdanením GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


2015
2016
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
transparex.sk

EBITDA GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


2015
2016
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


Konateľ GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


Predmet činnosti GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


Kataster GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.


Skrátené výkazy GREEN BOX TECHNOLOGY s.r.o.