Prehľad o organizácii
MIFIM-AT, v.o.s.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
48198480
2120098200
Nemá
nezistený
09.06.2015
02.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MIFIM-AT, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby MIFIM-AT, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MIFIM-AT, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIFIM-AT, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MIFIM-AT, v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIFIM-AT, v.o.s.


Spoločník MIFIM-AT, v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIFIM-AT, v.o.s.


Predmet činnosti MIFIM-AT, v.o.s.


Kataster MIFIM-AT, v.o.s.


Skrátené výkazy MIFIM-AT, v.o.s.