Prehľad o organizácii
UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.
Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky
48198536
2120097353
Nemá
1 zamestnanec
09.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39139/N
1,41 tis. €
263,1 %
2022/2021
36,5 tis. €
164,4 %
2022/2021
0,06
229,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,54
0,34
n/a
3,6

Zisk pred zdanením UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


Konateľ UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


Predmet činnosti UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


Kataster UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.


Skrátené výkazy UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o.