Prehľad o organizácii
PopradPharm s. r. o.
Budatínska 18, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka
48198552
2120102248
Nemá
nezistený
17.06.2015
28.01.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-54,8 tis. €
-26,5 %
2020/2019
461 tis. €
-14,6 %
2020/2019
-0,32
29,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk PopradPharm s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby PopradPharm s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
-10,67
-0,31
0,2
0,73

Zisk pred zdanením PopradPharm s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA PopradPharm s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PopradPharm s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PopradPharm s. r. o.


Konateľ PopradPharm s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PopradPharm s. r. o.


Predmet činnosti PopradPharm s. r. o.


Kataster PopradPharm s. r. o.


Skrátené výkazy PopradPharm s. r. o.