Prehľad o organizácii
via cafe s.r.o.
Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
48198587
2120088278
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 125090/B
-49,9 tis. €
-45 %
2017/2016
258 tis. €
218,9 %
2017/2016
-0,12
96,1 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk via cafe s.r.o.


2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby via cafe s.r.o.


2015
2016
2017
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-12,83
-0,19
0,4
0,84

Zisk pred zdanením via cafe s.r.o.


2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA via cafe s.r.o.


2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod via cafe s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie via cafe s.r.o.


Konateľ via cafe s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. via cafe s.r.o.


Predmet činnosti via cafe s.r.o.


Kataster via cafe s.r.o.


Skrátené výkazy via cafe s.r.o.