Prehľad o organizácii
MI Trading s.r.o.
Medzevská 96, 044 23 Jasov
48198595
2120090940
Nemá
nezistený
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 40706/V
64 €
16,2 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk MI Trading s.r.o.


2015
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

Tržby MI Trading s.r.o.


2015
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,01
0,57
0,33
2,33

Zisk pred zdanením MI Trading s.r.o.


2015
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MI Trading s.r.o.


2015
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MI Trading s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MI Trading s.r.o.


Konateľ MI Trading s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MI Trading s.r.o.


Predmet činnosti MI Trading s.r.o.


Kataster MI Trading s.r.o.


Skrátené výkazy MI Trading s.r.o.