Prehľad o organizácii
J a T a R s.r.o.
Rudinská 341, 023 31 Rudinská
48198617
2120102039
SK2120102039
5-9 zamestnancov
23.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64090/L
-9,36 tis. €
-474,9 %
2022/2021
297 tis. €
13,6 %
2022/2021
-0,04
-334,3 %
2022/2021
28,6 tis. €
354,7 %
2021/2020
N/A

Zisk J a T a R s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby J a T a R s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,9
0,02
0,13
0,28

Zisk pred zdanením J a T a R s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA J a T a R s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod J a T a R s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J a T a R s.r.o.


Konateľ J a T a R s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. J a T a R s.r.o.


Predmet činnosti J a T a R s.r.o.


Kataster J a T a R s.r.o.


Skrátené výkazy J a T a R s.r.o.