Prehľad o organizácii
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo
Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci
48198641
2120093052
SK2120093052
0 zamestnancov
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Dr, vložka č. 678/B
57,5 tis. €
-8,9 %
2023/2022
77,7 mil. €
75,8 %
2023/2022
0
-29,1 %
2023/2022
N/A
479 €

Zisk Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €
0 €
transparex.sk
38,15
0,01
0,1
0,76

Zisk pred zdanením Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


Predseda Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


Člen družstva poverený členskou schôdzou Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


Predmet činnosti Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


Kataster Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo


Skrátené výkazy Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo