Prehľad o organizácii
MAX 3 s.r.o.
Požiarnická 2, 040 01 Košice
48198668
2120086980
Nemá
nezistený
19.06.2015
30.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-6 tis. €
134 tis. €
-0,26
N/A
N/A

Zisk MAX 3 s.r.o.


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MAX 3 s.r.o.


2015
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,26
0
0,49

Zisk pred zdanením MAX 3 s.r.o.


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MAX 3 s.r.o.


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MAX 3 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAX 3 s.r.o.


Konateľ MAX 3 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAX 3 s.r.o.


Predmet činnosti MAX 3 s.r.o.


Kataster MAX 3 s.r.o.


Skrátené výkazy MAX 3 s.r.o.