Prehľad o organizácii
UNISHOES s.r.o.
Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky
48198676
2120103711
Nemá
nezistený
23.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39201/N
-2,06 tis. €
20,7 %
2022/2021
6,04 tis. €
-66,4 %
2022/2021
-0,25
17,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk UNISHOES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby UNISHOES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,35
n/a
2,42

Zisk pred zdanením UNISHOES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA UNISHOES s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod UNISHOES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNISHOES s.r.o.


Konateľ UNISHOES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNISHOES s.r.o.


Predmet činnosti UNISHOES s.r.o.


Kataster UNISHOES s.r.o.


Skrátené výkazy UNISHOES s.r.o.