Prehľad o organizácii
GS Trade, s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto
48198684
2120086276
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104734/B
-288 €
-105,3 %
2022/2021
N/A
-1,57
-113,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GS Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby GS Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,04
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením GS Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GS Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GS Trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GS Trade, s.r.o.


Konateľ GS Trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GS Trade, s.r.o.


Predmet činnosti GS Trade, s.r.o.


Kataster GS Trade, s.r.o.


Skrátené výkazy GS Trade, s.r.o.