Prehľad o organizácii
DIAMOND TTS, s. r. o.
Sabinovská 61, 080 01 Prešov
48198722
2120090203
SK2120090203
1 zamestnanec
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35047/P
5,53 tis. €
-48,4 %
2021/2020
52,5 tis. €
-28,9 %
2021/2020
0,09
-56,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DIAMOND TTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby DIAMOND TTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,2
0,27
0,23
1,04

Zisk pred zdanením DIAMOND TTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DIAMOND TTS, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DIAMOND TTS, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DIAMOND TTS, s. r. o.


Konateľ DIAMOND TTS, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DIAMOND TTS, s. r. o.


Predmet činnosti DIAMOND TTS, s. r. o.


Kataster DIAMOND TTS, s. r. o.


Skrátené výkazy DIAMOND TTS, s. r. o.